بانک صدا

گوینده
گوینده کد 147
عنوان اثر
بانک صدا
دسته بندی
توضیحات

گویندگی تخصصی تیزر، موشن گرافیک، مستند، کتاب صوتی و پادکست

گویندگی تخصصی تیزر، موشن گرافیک، مستند، کتاب صوتی و پادکست