موشن اداره کل بهزیستی

گوینده
گوینده کد 207
عنوان اثر
موشن اداره کل بهزیستی
دسته بندی
تیزر تلوزیونی, موشن گرافیک,
توضیحات

موشن گرافیک مشاوره تلفنی 1480
معاونت امور توسعه پیشگیری
اداره کل بهزیستی سیستان و بلوچستان
نمونه کار گوینده کد 207
بانک صدای گویندگان

موشن گرافیک مشاوره تلفنی 1480
معاونت امور توسعه پیشگیری
اداره کل بهزیستی سیستان و بلوچستان
نمونه کار گوینده کد 207
بانک صدای گویندگان