تیزر شکلات آیدین

گوینده
گوینده کد 460
عنوان اثر
تیزر شکلات آیدین
دسته بندی
تیزر تبلیغاتی,
توضیحات

تیزر شکلات ایدین - پخش از شبکه افغانستان - به درخواست دفتر کارخانه تبریز

تیزر شکلات ایدین - پخش از شبکه افغانستان - به درخواست دفتر کارخانه تبریز