تیزر نیروی هوایی ارتش

گوینده
گوینده کد 795
عنوان اثر
تیزر نیروی هوایی ارتش
دسته بندی
تیزر تبلیغاتی, حماسی, تیزر تلوزیونی,
توضیحات

تیزر نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
روابط عمومی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
نمونه کار گوینده کد 795 بانک صدای گویندگان

تیزر نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
روابط عمومی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
نمونه کار گوینده کد 795 بانک صدای گویندگان