اعلام برنامه (آنونس)

گوینده
گوینده کد 795
عنوان اثر
اعلام برنامه (آنونس)
دسته بندی
تیزر تلوزیونی, آنونس فیلم,
توضیحات

اعلام برنامه فیلم های سینمائی آخر هفته
نمونه کار گوینده کد 795 بانک صدای گویندگان

اعلام برنامه فیلم های سینمائی آخر هفته
نمونه کار گوینده کد 795 بانک صدای گویندگان