دکلمه احساسی امام رضا

گوینده
گوینده کد 795
عنوان اثر
دکلمه احساسی امام رضا
دسته بندی
دکلمه رمانتیک, حماسی, تیزر تلوزیونی,
توضیحات

دکلمه احساسی امام رضا (ع)
نمونه کار گوینده کد 795 بانک صدای گویندگان

دکلمه احساسی امام رضا (ع)
نمونه کار گوینده کد 795 بانک صدای گویندگان