گویندگی تیزر بازی محیطی و معمایی زرون

گوینده
گوینده کد 161
عنوان اثر
گویندگی تیزر بازی محیطی و معمایی زرون
دسته بندی
تیزر تبلیغاتی, تیزر تلوزیونی,
توضیحات

یک بازی محیطی که در بندرعباس با حضور 100شرکت کننده برگزار شد

یک بازی محیطی که در بندرعباس با حضور 100شرکت کننده برگزار شد