موشن اجلاس چهره های ماندگار

گوینده
گوینده کد 502
عنوان اثر
موشن اجلاس چهره های ماندگار
دسته بندی
موشن گرافیک,
توضیحات

تیزر تلوزیوینی اولین اجلاس ملی چهره های ماندگار مدیریت و کارآفرینی کشور در سال 96

تیزر تلوزیوینی اولین اجلاس ملی چهره های ماندگار مدیریت و کارآفرینی کشور در سال 96