تیزرهای عصر جدید 1

گوینده
گوینده کد 207
عنوان اثر
تیزرهای عصر جدید 1
دسته بندی
تیزر تبلیغاتی, حماسی, تیزر تلوزیونی,
توضیحات

تیزر معرفی شرکت کنندگان برنامه عصر جدید
پخش از شبکه سه سیما
نمونه کار گوینده کد 207 بانک صدای گویندگان
گوینده عصر جدید
گوینده تیزر عصر جدید
مرحله دوم برنامه عصر جدید

تیزر معرفی شرکت کنندگان برنامه عصر جدید
پخش از شبکه سه سیما
نمونه کار گوینده کد 207 بانک صدای گویندگان
گوینده عصر جدید
گوینده تیزر عصر جدید
مرحله دوم برنامه عصر جدید