دوبله مستند

گوینده
گوینده کد 775
عنوان اثر
دوبله مستند
دسته بندی
دوبله فیلم,
توضیحات

بخشی از گویندگی بنده در مستند 16 ساعتی ترن هوایی کار آفرینی دارن هاردی
 ( نمونه سینک و لحن و حس بازی)

بخشی از گویندگی بنده در مستند 16 ساعتی ترن هوایی کار آفرینی دارن هاردی
 ( نمونه سینک و لحن و حس بازی)