دكلمه غزل 391 سعدي

گوینده
گوینده کد 788
عنوان اثر
دكلمه غزل 391 سعدي
دسته بندی
دکلمه رمانتیک, حماسی,
توضیحات