موشن ایده شاپ

گوینده
گوینده کد 766
عنوان اثر
موشن ایده شاپ
دسته بندی
تیزر تلوزیونی, موشن گرافیک,
توضیحات

نریشن تیزر تبلیغاتی ایده شاپ تهیه شده برای صدا و سیمای استان مرکزی در تلوزیون

نریشن تیزر تبلیغاتی ایده شاپ تهیه شده برای صدا و سیمای استان مرکزی در تلوزیون