نمونه کار عاشقانه و احساسی

گوینده
گوینده کد 909
عنوان اثر
نمونه کار عاشقانه و احساسی
دسته بندی
دکلمه رمانتیک,
توضیحات

خط اشکی که می‌سوزاند صورتم را

خط اشکی که می‌سوزاند صورتم را