کتاب صوتی "شبیه خودش"

گوینده
گوینده کد 167
عنوان اثر
کتاب صوتی "شبیه خودش"
دسته بندی
کتاب صوتی,
توضیحات

کتاب صوتی "شبیه خودش" در مورد زندگی شهید مدافع حرم حامد جوانی است، که اخیرا به اتمام رسید و در آستانه رونمایی قرار دارد. این فایل دقایق انتهایی این کتاب صوتی را در بر دارد.

کتاب صوتی "شبیه خودش" در مورد زندگی شهید مدافع حرم حامد جوانی است، که اخیرا به اتمام رسید و در آستانه رونمایی قرار دارد. این فایل دقایق انتهایی این کتاب صوتی را در بر دارد.