جان خوشست اما نمیخواهم که جان گویم تورا..

گوینده
گوینده کد 984
عنوان اثر
جان خوشست اما نمیخواهم که جان گویم تورا..
دسته بندی
دکلمه رمانتیک,
توضیحات