اجرای رادیویی دو نفره

گوینده
گوینده کد 167
عنوان اثر
اجرای رادیویی دو نفره
دسته بندی
برنامه رادیویی,
توضیحات

این کلیپ بخشی از اجرای رادیویی دو نفره را در بر دارد. صدای آقا بنده هستم و صدای خانم همکار محترم بنده هستند.

این کلیپ بخشی از اجرای رادیویی دو نفره را در بر دارد. صدای آقا بنده هستم و صدای خانم همکار محترم بنده هستند.