زندگی نامه استاد زادمرد

گوینده
گوینده کد 996
عنوان اثر
زندگی نامه استاد زادمرد
دسته بندی
نریشن,
توضیحات

گویندگی زندگی نامه و بزرگداشت بنیان گذار شیمی تجزیه ایران در بیست و ششمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران

گویندگی زندگی نامه و بزرگداشت بنیان گذار شیمی تجزیه ایران در بیست و ششمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران