دکلمه زندگی رسم خوشایندیست

گوینده
گوینده کد 997
عنوان اثر
دکلمه زندگی رسم خوشایندیست
دسته بندی
دکلمه رمانتیک,
توضیحات

زندگی رسم خوشایندیست از سهراب سپهری

زندگی رسم خوشایندیست از سهراب سپهری