تیزر برنج گیتا دانه گلستان

گوینده
گوینده کد 752
عنوان اثر
تیزر برنج گیتا دانه گلستان
دسته بندی
تیزر تبلیغاتی,
توضیحات

این تیزر هم اینک در حال پخش ازصداو سیمای گلستان است 

این تیزر هم اینک در حال پخش ازصداو سیمای گلستان است