بازی What Happened

گوینده
گوینده کد 772
عنوان اثر
بازی What Happened
دسته بندی
نریشن,
توضیحات

نقش آفرینی شخصیت پدر در بازی رایانه ای What Happend 

انتشار سال 2020 بر روی پلتفرم استیم

نقش آفرینی شخصیت پدر در بازی رایانه ای What Happend 

انتشار سال 2020 بر روی پلتفرم استیم