دوست داشتن

گوینده
گوینده کد 201
عنوان اثر
دوست داشتن
دسته بندی
دکلمه رمانتیک,
توضیحات