رادیویی اکران

گوینده
گوینده کد 300
عنوان اثر
رادیویی اکران
دسته بندی
برنامه رادیویی, تیزر رادیویی,
توضیحات

این برنامه به سفارش رادیو فولاد است و به معرفی فیلم های روی پرده میپردازد.

این برنامه به سفارش رادیو فولاد است و به معرفی فیلم های روی پرده میپردازد.