دکلمه

گوینده
گوینده کد 262
عنوان اثر
دکلمه
دسته بندی
دکلمه رمانتیک,
توضیحات

مجری انجمن ادبی سه شنبگان هنر ، مجری برنامه های مناسبتی ، دکلماتور . دارای مدرک تخصصی فن بیان

مجری انجمن ادبی سه شنبگان هنر ، مجری برنامه های مناسبتی ، دکلماتور . دارای مدرک تخصصی فن بیان