تیزر شرکت "دانش پژوهان صنعت نانو"

گوینده
گوینده کد 167
عنوان اثر
تیزر شرکت "دانش پژوهان صنعت نانو"
دسته بندی
تیزر تبلیغاتی,
توضیحات

این تیزر تبلیغاتی در نمایشگاه نانو ۹۸ به نمایش در آمده است.

این تیزر تبلیغاتی در نمایشگاه نانو ۹۸ به نمایش در آمده است.