شاخص بدون موسیقی

گوینده
گوینده کد 270
عنوان اثر
شاخص بدون موسیقی
دسته بندی
تیزر تبلیغاتی,
توضیحات

متن شاخص بانک صدا

متن شاخص بانک صدا