گویندگی دوزبانه رادیو

گوینده
گوینده کد 150
عنوان اثر
گویندگی دوزبانه رادیو
دسته بندی
برنامه رادیویی, اجرای صحنه,
توضیحات

گویندگی و گزارشگری به زبان انگلیسی و فارسی برای میراث فرهنگی در رادیو لرستدن

گویندگی و گزارشگری به زبان انگلیسی و فارسی برای میراث فرهنگی در رادیو لرستدن