شبکه سهند

گوینده
گوینده کد 167
عنوان اثر
شبکه سهند
دسته بندی
حماسی, تیزر تلوزیونی,
توضیحات

این برنامه هر روز بعد از اذان مغرب از شبکه سهند پخش می گردد. گویندگی وصیتنامه شهدا بر عهده من می باشد.

این برنامه هر روز بعد از اذان مغرب از شبکه سهند پخش می گردد. گویندگی وصیتنامه شهدا بر عهده من می باشد.