شعرخوانی

گوینده
گوینده کد 372
عنوان اثر
شعرخوانی
دسته بندی
دکلمه رمانتیک, اجرای صحنه,
توضیحات