سامسونگ

گوینده
گوینده کد 427
عنوان اثر
سامسونگ
دسته بندی
تیزر تبلیغاتی,
توضیحات