نمونه صدای داستانی

گوینده
گوینده کد 116
عنوان اثر
نمونه صدای داستانی
دسته بندی
کتاب صوتی,
توضیحات

برشی از داستان دنیا و این همه زیبایی از کتاب گویای قصه کوتاه

برشی از داستان دنیا و این همه زیبایی از کتاب گویای قصه کوتاه