نمونه صدای داستانی(برشی از کتاب صوتی قصه کوتاه)

گوینده
گوینده کد 116
عنوان اثر
نمونه صدای داستانی(برشی از کتاب صوتی قصه کوتاه)
دسته بندی
کتاب صوتی, نریشن,
توضیحات

برشی از داستان دنیا و این همه زیبایی از کتاب گویای قصه کوتاه

برشی از داستان دنیا و این همه زیبایی از کتاب گویای قصه کوتاه