موشن بازار فرش امام رضا

گوینده
گوینده کد 101
عنوان اثر
موشن بازار فرش امام رضا
دسته بندی
تیزر تلوزیونی, موشن گرافیک,
توضیحات

تیزر موشن گرافیک بازار فرش امام رضا (ع) توسط گوینده 101 بانک صدای گویندگان ایران

تیزر موشن گرافیک بازار فرش امام رضا (ع) توسط گوینده 101 بانک صدای گویندگان ایران