نمونه صدای شاعرانه(دکلمه)

گوینده
گوینده کد 116
عنوان اثر
نمونه صدای شاعرانه(دکلمه)
دسته بندی
دکلمه رمانتیک, نریشن,
توضیحات

نمونه صدای شاعرانه بدون افکت و موسیقی

نمونه صدای شاعرانه بدون افکت و موسیقی