نمونه صدای شاعرانه

گوینده
گوینده کد 116
عنوان اثر
نمونه صدای شاعرانه
دسته بندی
دکلمه رمانتیک,
توضیحات

نمونه صدای شاعرانه بدون افکت و موسیقی

نمونه صدای شاعرانه بدون افکت و موسیقی