نمونه صدای تبلیغی(پادان)

گوینده
گوینده کد 116
عنوان اثر
نمونه صدای تبلیغی(پادان)
دسته بندی
تیزر تبلیغاتی,
توضیحات

نمونه صدای تبلیغی بدون افکت و موسیقی

نمونه صدای تبلیغی بدون افکت و موسیقی