دکلمه آب و آیینه

گوینده
گوینده کد 469
عنوان اثر
دکلمه آب و آیینه
دسته بندی
دکلمه رمانتیک,
توضیحات

بخدا حافظی تلخ تو سوگند نشد        که تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد 

بخدا حافظی تلخ تو سوگند نشد        که تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد