تیزر بانک صدای گویندگان

گوینده
گوینده کد 150
عنوان اثر
تیزر بانک صدای گویندگان
دسته بندی
تیزر تبلیغاتی,
توضیحات

تیزر بانک صدای گویندگان

نمونه صدای گوینده زن جهت تولید تیزر و پادکست

تیزر بانک صدای گویندگان

نمونه صدای گوینده زن جهت تولید تیزر و پادکست