موشن انگلیسی - Explainer

گوینده
گوینده کد 147
عنوان اثر
موشن انگلیسی - Explainer
دسته بندی
تیزر تبلیغاتی, صدا سازی , تیزر تلوزیونی, تیزر رادیویی, اجرای صحنه, کتاب صوتی, تلفن گویا, موشن گرافیک, نریشن,
توضیحات

گوینده تخصصی انگلیسی آمریکایی - بیان روان

گوینده 147 بانک صدای گویندگان

گوینده تخصصی انگلیسی آمریکایی - بیان روان

گوینده 147 بانک صدای گویندگان