موشن انگلیسی اپلیکیشن WeView

گوینده
گوینده کد 147
عنوان اثر
موشن انگلیسی اپلیکیشن WeView
دسته بندی
تیزر تبلیغاتی, موشن گرافیک,
توضیحات

گوینده تخصصی انگلیسی آمریکایی - بیان روان

گوینده 147 بانک صدای گویندگان

گوینده تخصصی انگلیسی آمریکایی - بیان روان

گوینده 147 بانک صدای گویندگان