تیزر بانک صدا

گوینده
گوینده کد 429
عنوان اثر
تیزر بانک صدا
دسته بندی
تیزر تبلیغاتی,
توضیحات

بانک صدا اولین سامانه سفارش انلاین پروژه های صوتی در ایران ،با استفاده از این سامانه امکان سفارش نریشن در زمینه آنونس، فیلم و تیزرهای تبلیغاتی با صرف هزینه کمتر و سرعت بیشتر فراهم است ،بانک صدای گویندگان

بانک صدا اولین سامانه سفارش انلاین پروژه های صوتی در ایران ،با استفاده از این سامانه امکان سفارش نریشن در زمینه آنونس، فیلم و تیزرهای تبلیغاتی با صرف هزینه کمتر و سرعت بیشتر فراهم است ،بانک صدای گویندگان