پارسا 1

گوینده
گوینده کد 116
عنوان اثر
پارسا 1
دسته بندی
تیزر تبلیغاتی,
توضیحات

نمونه صدای تبلیغی بدون افکت و موسیقی

نمونه صدای تبلیغی بدون افکت و موسیقی