تیزر پارسا(صدای گوینده بدون موسیقی):لحن جذاب و شیک

گوینده
گوینده کد 116
عنوان اثر
تیزر پارسا(صدای گوینده بدون موسیقی):لحن جذاب و شیک
دسته بندی
تیزر تبلیغاتی, تیزر تلوزیونی, تیزر رادیویی, نریشن,
توضیحات

نمونه صدای تبلیغی بدون افکت وموسیقی

نمونه صدای تبلیغی بدون افکت وموسیقی