دکلمه

گوینده
گوینده کد 342
عنوان اثر
دکلمه
دسته بندی
دکلمه رمانتیک,
توضیحات

دکلمه رمانتیک
گوینده 342 بانک صدای گویندگان

دکلمه رمانتیک
گوینده 342 بانک صدای گویندگان