دکلمه زمستان

گوینده
گوینده کد 488
عنوان اثر
دکلمه زمستان
دسته بندی
دکلمه رمانتیک,
توضیحات

دکلمه زمستان
گوینده 488 بانک صدای گویندگان

دکلمه زمستان
گوینده 488 بانک صدای گویندگان