گفتگوی من و هاتف

گوینده
گوینده کد 344
عنوان اثر
گفتگوی من و هاتف
دسته بندی
دکلمه رمانتیک,
توضیحات

دکلمه گفت و گوی من و هاتف
نمونه کار مشترک گویندگان 101 و 344
 

دکلمه گفت و گوی من و هاتف
نمونه کار مشترک گویندگان 101 و 344