نریشن

گوینده
گوینده کد 511
عنوان اثر
نریشن
دسته بندی
اجرای صحنه,
توضیحات

نریشن برای تئاتری به نام(روایت مرد جوانی که از پیله خارج شد)

نریشن برای تئاتری به نام(روایت مرد جوانی که از پیله خارج شد)