نریشن انتخاباتی - کردی

گوینده
گوینده کد 537
عنوان اثر
نریشن انتخاباتی - کردی
دسته بندی
حماسی,
توضیحات